top of page

Pekeliling Pendaftar Bil 7/2018

PEKELILING PENDAFTAR BIL 07 TAHUN 2018 - PERMOHONAN MEMBAWA KE HADAPAN BAKI CUTI REHAT & PENGUMPULAN GANTIAN CUTI REHAT (GCR) TAHUN 2017 KE TAHUN 2018 Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Bersama-sama ini dimajukan Pekeliling Pendaftar Bil. 7 Tahun 2018 berkenaan Permohonan Membawa ke Hadapan Baki Cuti Rehat & Pengumpulan Gantian Cuti Rehat (GCR) Tahun 2017 ke Tahun 2018 untuk makluman dan perhatian YBhg. Datuk/Datin/ Prof/ Tuan/ Puan selanjutnya.

21 views
bottom of page