top of page

BORANG PENGAKUAN STAF: Pengurusan Hal Keluarga Staf dan Staf yang sedang belajar di Universiti Tekno

Merujuk kepada Pekeliling Akademik Bil 21 Tahun 2015 - Pengurusan hal keluarga staf dan staf yang sedang belajar di Universiti MARA

Berikutan itu, semua staf akademik dan pentadbiran adalah dimestikan membuat pengistiharaan rasmi dengan mengisi borang berikut:

(i) Borang Pengakuan Staf (BHEA/POA/BPS/2015/1); dan/atau (ii) Borang Pengakuan Staf sebagai Pelajar UiTM (BHEA/POA/BPS/2015/2) - (Borang Double sided -sila isi mana yang berkaitan shj)

Borang yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan kepada saya di Unit Peperiksaan, HEA

Tags:

26 views
bottom of page