top of page

Pekeliling TRA Bil 1/2018

Pekeliling Timbalan Rektor Akademik Bil 01 Tahun 2018 - Pendaftaran Pelajar Program Pra-Diploma, Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana Semester Mac - Julai 2018.

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Bersama-sama ini dimajukan Pekeliling TRA Bil 1 Tahun 2018 untuk makluman.

6 views
bottom of page