top of page

Permohonan Perisian Melalui BSU

Dimaklumkan bahawa pihak Sokongan Teknikal, Jab. Infostruktur telah selesai mengemaskini modul Perisian di dalam BSU melalui URL https://bsu.uitm.edu.my. Sehubungan itu, tuan/puan boleh membuat permohonan perisian melalui pautan BSU dengan memilih menu Software (dulunya Inventori).1. Buka browser dan taip bsu.uitm.edu.my

2. Pilih Software / New Software Booking

3. Isi maklumat pada skrin yang dipaparkan.

4. Tekan Add Booking

5. Masukkan maklumat seperti mana yang dipaparkan dlm gambar ☝️

* State : Selangor

* Campus : UiTM Shah Alam

* Department : Pej. Pemb. Infrastruktur & Infostruktur

* Category : Perisian yang diperlukan

* Software : Version / Nama Perisian yang diperlukan

* License Type : Individu

-> type Makmal - Kalau hanya ada makmal, individu tidak boleh memohon perisian tersebut.

* Computer Brand : Model Komputer Sewa / Laptop @ Desktop Geran UiTM

* Computer Serial No : boleh masukkan service tag untuk komputer sewa

6. Tekan butang Save.

7. Klik Check Box dan tekan Submit

99 views
bottom of page