top of page

Gantian Komputer Tamat Julai 2018 - 19 Unit

Di bawah, dilampirkan senarai nama pengguna yang layak menerima komputer gantian Dell yang tamat Julai 2018. Gantian komputer sewa hanya diagih kepada staf pentadbiran, pensyarah yang memegang jawatan pentadbiran dan pensyarah kontrak/pakej sahaja.

Klik untuk paparan senarai nama.

Tarikh penerimaan komputer gantian masih tidak dapat ditetapkan oleh pihak pembekal. Pihak kami akan memaklumkan sekiranya telah menerima pengesahan dari pihak pembekal.

51 views
bottom of page