top of page

Penamatan Komputer Sewa - Jan dan Mac 2019

Emel dari Pengurusan Sewaan Komputer & Geran, Pejabat InfoStruktur bertarikh 6 Disember 2019 adalah dirujuk.

Rujuk senarai lampiran kampus terbabit (rujuk bil 24 / 38)

Adalah dimaklumkan bahawa komputer sewa model Lenovo M93P sebanyak 360 unit yang tamat tempoh sewaan pada 30 Jan 2019 dan 234 unit yang tamat tempoh sewaan pada Mac 2019 telah dilanjutkan sewaan sehingga April 2019.

StartFragmentDiminta pengguna yang terlibat dapat melakukan perkara-perkara di bawah sebelum proses pengambilan komputer dilaksanakan yang dijangka bermula 5 - 8 Ogos 2019:-

1. Memindahkan data dari komputer sedia ada ke storan lain. 2. Membuang data peribadi atau rahsia dari komputer tersebut. Untuk makluman juga, penamatan komputer sewa ini akan melibatkan hampir keseluruhan Makmal Komputer iaitu :-

1. MK4B1

2. MK3B4

3. MK6B2

4. MK10B2

5. MK10B3

6. MK11A4

7. MK11B4

8. MK15B5

9. MKPPA2

10. MKEE

11. sebahagian MK Perpustakaan

Dilampirkan senarai pengguna yang terlibat untuk rujukan.

Sebarang perubahan akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Kerjasama dan keperihatinan pihak tuan/puan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih EndFragment

200 views
bottom of page