top of page

Pemakluman keperluan mengemaskini emel alternatif bagi WebSSO

Untuk makluman, Jabatan Infostruktur dalam pelaksanaan capaian melalui satu login menggunakan protokol Web Single Sign On atau lebih singkat lagi WebSSO yang membolehkan pengguna menggunakan satu nama login dan satu kata laluan untuk perkhidmatan web UiTM yang berbeza-beza.


Sistem ini dapat melindungi identiti pengguna secara konsisten dan akses ke web applikasi lebih lancar dan cepat. Ia juga membenarkan pengguna membuka web applikasi tanpa login berulang kali dalam satu sesi.


Sehubungan dengan itu, mohon tuan/puan untuk mengemaskini emel alternatif (gmail/yahoo/hotmail/dll) di dalam sistem STARS bagi tujuan penggunan Web Single Sign On. Alamat emel alternatif mestilah selain daripada alamat emel UiTM. Ini bagi mengelakkan kesulitan apabila pengunaan Web Single Sign On secara menyeluruh.

22 views
bottom of page