top of page

Pekeliling NC Bil 15/2020

Bersama-sama ini disertakan Pekeliling Naib Canselor Bilangan 15 Tahun 2020: Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi Mara Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) dan lampiran seperti berikut:
Untuk makluman YBhg. Prof /Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan, tarikh pelaksanaan pengoperasian Universiti Teknologi MARA semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) adalah bermula semasa pekeliling ini berkuatkuasa pada 13 Mei 2020.

198 views

Comments


bottom of page