top of page

Pekeliling TNC (Pembangunan) Bil 6/2020

PEMAKLUMAN PEKELILING TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) BIL 6 TAHUN 2020 : PELAKSANAAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN ICT

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. Bersama-sama ini disertakan Pekeliling Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) Bilangan 6 Tahun 2020 : Pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan ICT untuk rujukan dan tindakan berkaitan pihak YBhg. Datuk /Dato’/Datin /Profesor /Tuan /Puan selanjutnya.


Antara pindaan yang berkaitan :-

  1. Semua staf akademik yang berjawatan tetap perlu memohon geran komputer

  2. Semua staf akademik yang memegang jawatan pentadbiran perlu memohon geran komputer. Tiada lagi agihan komputer sewa akan diberikan.

  3. Semua staf Pengurusan dan Profesional (Gred 41 dan ke atas) perlu memohon geran komputer. Tidak perlu kelulusan JITEN / JTICT. Tiada lagi agihan komputer sewa akan diberikan.

  4. Semua bilik kuliah tidak akan dibekalkan komputer sewa.

Pekeliling ini hendaklah dibaca bersama :

Tarikh kuatkuasa : 25 Disember 2020

88 views

Comments


bottom of page