top of page

Pemakluman Akses Kepada WIFI UiTM Kampus Dungun

Untuk makluman, pihak Bahagian Teknologi Maklumat dengan kerjasama Unit Rangkaian, UiTM Shah Alam telah membuat penambahbaikan untuk mengakses WIFI UiTM di kampus ini. Hanya 2 SSID sahaja yang akan digunakan iaitu UiTM WiFi STAF dan UiTM WiFi STUDENT. Pengaktifan hanya perlu dilakukan sekali sahaja bagi setiap pengguna. STAF Tuan/Puan adalah diminta untuk login pada laman https://wifi.uitm.edu.my/activation/ terlebih dahulu sebelum dapat mengakses WiFi dngan menggunakan SSID UiTM WiFi STAF. STUDENT Untuk pelajar akses kepada WiFi (SSID: UiTM WiFi STUDENT) adalah dengan menggunakan Student ID dan password yang sama dengan iStudent Portal Sistem. *****SILA RUJUK GARIS PANDUAN YANG TELAH DILAMPIRKAN******1,092 views

留言


bottom of page