top of page

Pengaktifan Akaun Google Pelajar UiTM

Akaun Google bagi kemudahan dan kegunaan pelajar UiTM boleh digunakan bermula 3 Mei 2021.
Sila ikuti langkah berikut:

1. Layari https://mail.uitm.edu.my 2. Pilih menu Gmail Student 3. Masukan Username seperti berikut. Taip no. pelajar diikuti dengan @student.uitm.edu.my

4. Masukkan Password mengikut kombinasi berikut :

Dua (2) huruf pertama daripada nama penuh pelajar dan huruf pertama adalah huruf BESAR, diikuti dengan simbol @ dan enam (6) nombor terakhir nombor pelajar UiTM.


Contoh : Nama Pelajar : Abdul Halim Abdul Hamid No Pelajar : 2017123456 Password Email Google Pelajar UiTM: Ab@123456

5. Sebarang permasalahan berkaitan perkara ini, mohon salurkan aduan https://units.uitm.edu.my/aduan_add.cfm. Sila pilih kategori Operasi Emel Google.

Tags:

10,435 views

Commenti


bottom of page