top of page

PENGURUSAN

Pentadbiran Am

Infrastruktur IT

Pengurusan

Perkhidmatan IT

CALL CENTER

ext : 1755 / 1761

Aplikasi

Anchor 5

Pengurusan

Unit-unit di bawah pengurusan Infostruktur Terengganu

1

Pentadbiran Am
 • Pengurusan fail dan surat

 • Kebersihan dan keselamatan pejabat

 • Permohonan peralatan pejabat

 • Urusan mesyuarat dan borang - borang

 • Urusan rekod cuti dan kerja lebih masa staf

 • Penyediaan dan perancangan peralatan ICT kampus

 • Penyediaan bajet perjawatan unit

 • Urusan pembelian peralatan ICT

 • “Call Center” aduan kerosakan peralatan ICT

 • Urusan tempahan makmal/dewan kuliah

 • Pengurusan
      - Sumber Manusia
      - Kewangan
      - Rekod, Fail & Dokumen

 • Perhubungan Korporat

 • Perolehan Perkakasan

 • Pentadbiran Am

 • Tempahan Makmal Komputer

 • Inventori
     -  Sewaan/Pembelian
     -  Perkakasan/Perisian
     -  Rangkaian

Anchor 1
Anchor 2

2

Infrastruktur IT (Rangkaian)
 • Menyelia dan memantau aspek keselamatan ICT

 • Menyelia dan menyediakan sistem rangkaian berwayar dan tanpa wayar

 • Menguruskan pendaftaran akaun ‘wireless’ pelajar dan staf

 • Merancang infrastruktur rangkaian UiTMT

 • Perancangan & Rekabentuk Sistem Rangkaian

 • Pengoperasian Sistem Rangkaian

 • Operasi Pusat Data

 • Operasi Data Recovery

 • Pengurusan Pemulihan Bencana (DR)

Pengurusan Aplikasi (Web & Aplikasi Sistem)
 • Menguruskan pendaftaran akaun emel staf dan masalah berkaitan dengan emel

 • Menyelia laman web rasmi UiTM Terengganu Kampus Dungun

 • Merancang keperluan dan membina sistem dalaman baru

 • Urusan kad pintar staf dan pelajar

 • Pembangunan Sistem Aplikasi Kampus

 • Sokongan Operasi Sistem Aplikasi Utama Universiti

 • Operasi Sistem Aplikasi Kampus

 • Web Hosting

 • Emel & Kolaborasi

 • Bantuan Teknikal Tahap 2 dan Seterusnya

3

Anchor 3
Anchor 4

4

Perkhidmatan IT (Sokongan Pengguna)
 • Pengurusan Makmal Komputer

 • Operasi Sokongan Pengguna

 • Pengurusan Laporan Service Desk

 • Pengurusan Kitarhayat Insiden

 • Perkhidmatan Bantuan pengguna (Tahap 1)

 • Urusan keluar/masuk toner dan ‘ink cartridge’

 • Urusan penyelenggaraan dan baik pulih peralatan

 • Pengurusan stor

 • Urusan pelupusan peralatan ICT

 • Urusan perisian makmal komputer

 • Urusan Inventori peralatan ICT dan AV

 • Pengurusan makmal komputer

 • Pengurusan AV dan Multimedia

  • Mengendalikan peralatan pandang dengar

  • Mengendalikan urusan peminjaman dan pemulangan alat pandang dengar

  • Membuat kerja-kerja penyelenggaraan dan memastikan segala peralatan dan bahan-bahan pandang dengar dalam keadaan baik

  • Menyelia bilik kuliah memastikan bilik-bilik tersebut dapat digunakan untuk seminar, kursus, latihan dan kegunaan kuliah beserta peralatan yang terdapat di dalam bilik tersebut seperti LCD Projektor, OHP dan sebagainya.

  • Menyediakan montaj atau tayangan multimedia untuk program di dalam atau di luar kampus

  • Mengambil gambar untuk program di dalam atau di luar kampus

  • Mengendalikan kamera video untuk rakaman program di dalam atau di luar kampus

bottom of page