top of page

Pemakluman : Permohonan Perisian Berpusat di Jabatan InfoStruktur

StartFragmentBerikut adalah senarai terkini perisian berpusat di Jabatan Infostruktur. Semua permohonan perlu menggunakan UiTM Booking System ( https://bsu.uitm.edu.my/ ). Sebarang instalasi perisian adalah tertakluk kepada Garis Panduan Perisian yang telah ditetapkan.

Sila berhubung dengan staff IT fakulti/kampus untuk kerja-kerja installasi dan pengaktifan. Rujukan capaian Garis Panduan Perisian.

64 views
bottom of page